css templates

WATERSCHAP SLOTEN

Wij wllen u graag op de hoogte brengen over het onderhoud aan de waterschap sloten in de regio. Ook in 2018 zal het slootonderhoud zoals in voorgaande jaren (regulier) uitgevoerd worden. Het onderhoud aan deze sloten zal, voor zover mogelijk, dit jaar gebeuren vanaf de rechterzijde stroomafwaarts. 

Er is dit jaar een extra service om de aangelanden meer mogelijkheden te bieden over het verloop van het onderhoud aan de watergangen. Wij als aannemerscombinatie Gebr. van Erp & Aannemersbedrijf J. van den Brand BV, denken hierbij aan de mogelijkheid:

  • Maatwerk te krijgen bij bepaalde teelten en of bewerkingen
  • Slootonderhoud door aangepast materieel
  • Het melden van perceelgegevens
  • Het melden van taludgegevens

ANTWOORDFORMULIER

Mocht u interesse hebben in deze service dan verzoeken wij u om het antwoordformulier te downloaden en te openen in Excel of Acrobat Reader (pdf). Op dit antwoordformulier kunt u tevens aangeven waar wij tijdens het onderhoud extra op moeten letten. Ook vragen wij u om te melden op eventuele aanwezigheid van bijzondere flora en fauna.

Het INGEVULDE antwoordformulier kunt u vervolgens aan ons retour sturen via het email adres: hertogswetering@gebrvanerp.nl 

ONDERHOUD 2017 T/M 2019

PERIODE

1e maaiperiode
2e maaiperiode
3e maaiperiode
4e maaiperiode
5e maaiperiode
6e maaiperiode

WATERGANGEN

1 januari - 15 maart
16 maart - 31 mei
1 juni - 15 juli
16 juli - 31 augustus
1 september - 15 november
16 november - 31 december

WERKPADEN

1 januari - 15 maart
16 maart - 31 mei
1 juni - 15 juli
16 juli - 31 augustus
1 september - 15 november
16 november - 31 december

BAGGEREN

1 januari - 15 maart*
niet baggeren
niet baggeren
16 juli - 31 augustus*
1 september - 15 november*
16 november - 31 december*

*Indien in deze periode gewassen staan op de percelen (met uitzondering van gras) is het niet toegestaan te baggeren.