CO2 ladder

CO2 - Prestatieladder

Wij gaan de bedrijfsvoering verder verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiƫnt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).
Het is ons gelukt om in maart 2018, niveau 4 van de CO2 prestatieladder te behalen!

download rapportages

Reductie initiatieven v1

.

Initiatief Sturen op CO2

Emissie inventarisatie 2016 en 2017

Emissie inventarisatie Halfjaar 2017

Emissie inventarisatie Halfjaar 2018


CO2 Prestatieladder rapportage

.

Zie ook website publicatie van SKAO

Waar vindt u ons?

GEBR. VAN ERP B.V.

TEL. 0412 - 622213

LANGENDONKWEG 15
5345 HR  OSS

FAX 0412 - 637325